Facebook9Bua.com - Bựa là Chính

Bình luận

Sửa bài này |Báo lỗi |sưu tầm


 • Em ấy đã trở lại....

  Em ấy đã trở lại....

  nlx

 • Tuổi thơ dữ dội

  Tuổi thơ dữ dội

  nlx

 • Thời buổi hiện nay

  Thời buổi hiện nay

  nlx

 • Đã tìm thấy người sói ở Pa Kít Tăng!

  Đã tìm thấy người sói ở Pa Kít Tăng!

  nlx

 • Phải công nhận sen Hồ Tây cuối mùa đẹp, chẹp chẹp :*)

  Phải công nhận sen Hồ Tây cuối mùa đẹp, chẹp chẹp :*)

  sem

 • Cũng như nhau cả........ Đúng không?

  Cũng như nhau cả........ Đúng không?

  nlx

 • Đã nhọ rồi còn phải ngồi kẻ caro từng ngày...:(

  Đã nhọ rồi còn phải ngồi kẻ caro từng ngày...:(

  nlx

 • Bá đạo không cần cạo :))

  Bá đạo không cần cạo :))

  sem

 • Hàng thửa đấy độc có ai như em

  Hàng thửa đấy độc có ai như em

  nlx

 • Tôi đả thử còn bạn thì sao

  Tôi đả thử còn bạn thì sao

  nlx

Phím tắt

bấm chuột để tắt

Back
to Top